News


 • Dostawa, konfiguracja i wdrożenie serwera wraz z oprogramowaniem Microsoft SQL Server oraz instalacja oprogramowania do zarządzania firmą i udostępnienie oprogramowania pracownikom terenowym.

 • Wykonanie certyfikowanej sieci komputerowej kat. 6 wraz z realizacją pomiarów okablowania, konfiguracja systemu monitoringu IP, dostawa serwera oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania Roger.

 • Administracja serwerami wyposażonymi w systemy operacyjne rodziny Windows Server.

 • Konfiguracja urządzeń aktywnych sieci komputerowej (routery, switche, access pointy, UTM itp.).

 • Administracja portalami internetowymi i stronami www.

 • Wdrożenie Comarch Optima oraz Comarch Analizy BI oraz tworzenie dedykowanych raportów.

 • Wykonanie certyfikowanej sieci komputerowej w systemie okablowania FTP kat.6a oraz pomiary okablowania i konfiguracja urządzeń aktywnych - ok. 430 punktów sieci komputerowej.

 • Konfiguracja systemu monitoringu VDG Sense (serwer VDG, stacja operatorska oraz 20 kamer IP Samsung).

 • Naprawa sieci komputerowej oraz dostawa urządzenia UPS.

 • Świadczenie usług informatycznych dla firm.

 • Wykonanie sieci komputerowej w systemie okablowania FTP kat.6 oraz dostawa wydajnego przełącznika LAN firmy HP i routera.

 • Dostawa i konfiguracja komputera ITX oraz przeniesienie baz danych oprogramowania Comarch Optima, Płatnik oraz innych.

 • Dostawa dysków sieciowych oraz konfiguracja wykonywania kopii zapasowych.

 • Świadczenie usług hostingowych oraz konfiguracja działania poczty elektronicznej w kilku domenach internetowych.

 • Wykonanie sieci komputerowej LAN + WiFi - dom jednorodzinny.

 • Dostawa i konfiguracja serwera HP z oprogramowaniem Microsoft Windows 2012 oraz SQL Server oraz oprogramowaniem do zarządzania firmą.

 • Realizacja łączy radiowych między budynkami.

 • Realizacja łącza światłowodowego między budynkami (w oparciu o światłowód jednomodowy, z zakończeniem po obu stronach 12 włókien światłowodowych).

 • Zestawienie stałego łącza VPN typu punkt-punkt między siedzibami firmy oddalonymi o kilkadziesiąt kilometrów.

 • Współpraca z producentem oprogramowania przy wdrożeniu kompleksowego systemu obsługi firmy (w tym m.in. współpraca przy migracji danych oraz przygotowanie i konfiguracja serwera Remote Desktop).

 • Dostawy podzespołów (modulów keystone, szaf teleinformatycznych, patch-paneli oraz kabli patch-cord) do wykonania sieci komputerowej.

 • Dostawa z instalacją oprogramowania antywirusowego F-Secure.

 • Modernizacja funkcjonującej sieci komputerowej - w tym ok. 30 nowych punktów abonenckich, ochrona przeciwprzepięciowa linii napowietrznych, integracja z istniejącą siecią komputerową i telefoniczną.

 • Dostawa podpisu elektronicznego oraz konfiguracja oprogramowania na potrzeby aukcji elektronicznych prowadzonych na portalu UZP http://www.portal.uzp.gov.pl

 • Konfiguracja sieci VPN między firmami.

 • Wdrożenie oprogramowania Reset2 (R2Faktury, R2Księga, R2Płatnik) oraz dostosowanie szablonów do wymagań marketingowych firmy.

 • Przechwycenie domeny dla firmy.

 • Sieć komputerowa Pszczyna - ponad 300 punktów logicznych.

 • Dostawy sprzętu komputerowego z instalacją i konfiguracją w siedzibie klienta.

 • Sieć komputerowa - 30 punktów logicznych + urządzenia aktywne.

 • Dystrybucja programu Norma Pro.

 • Konfiguracja zdalnego dostępu do rejestratorów CCTV przez Internet.

Więcej wkrótce!